Wemyss & District - SINGLES

Prelims
28 May 2018 BR. FLEMING BH 1  v  0 P.McTAVISH MAR
Round 1
25 Jun 2018 BR. FLEMING BH 0  v  1 K.MACMILLAN WG
25 Jun 2018 F.GULVIN WE 0  v  0 T.MOWATT LES
25 Jun 2018 M.FLEMING BH 1  v  0 A.NESS KING
25 Jun 2018 J.SYME WE 1  v  0 G.FYFE WE
25 Jun 2018 E.WATSON DOV 0  v  1 D.SELKIRK FI
25 Jun 2018 P.JAMIESON KING 0  v  1 B.McCALL WG
25 Jun 2018 M.DEWAR MAR 1  v  0 J.CALLAGHAN BAL
25 Jun 2018 S.McFARLANE MAR 0  v  1 A.MORRIS TH
25 Jun 2018 G.LYNCH FI  v  D.SMART KING
25 Jun 2018 G.REILLY BH 0  v  1 M.CONNOLLY BH
25 Jun 2018 I.CAMERON K 1  v  0 M.HEPBURN BH
25 Jun 2018 G.MACKIE WE 0  v  1 S.McINROY KING
25 Jun 2018 P.R.SMART BH 0  v  1 W.PIRRIE KING
25 Jun 2018 C.COMRIE MAR 0  v  1 C.STEIN WG
25 Jun 2018 W.LAING WG 0  v  1 R.CAMERON K
25 Jun 2018 W.COWAN LES  v  K.FLEMING TH
 
Round 2
23 Jul 2018 K.MACMILLAN WG 1  v  0 -tba-
23 Jul 2018 M.FLEMING BH 0  v  1 J.SYME WE
23 Jul 2018 D.SELKIRK FI 1  v  0 B.McCALL WG
23 Jul 2018 M.DEWAR MAR 1  v  0 A.MORRIS TH
23 Jul 2018 G.LYNCH FI 1  v  0 M.CONNOLLY BH
23 Jul 2018 I.CAMERON K 1  v  0 S.McINROY KING
23 Jul 2018 W.PIRRIE KING 0  v  1 C.STEIN WG
23 Jul 2018 R.CAMERON K 1  v  0 -tba-
 
Quarter-Finals
13 Aug 2018 K.MACMILLAN WG 1  v  0 J.SYME WE
13 Aug 2018 D.SELKIRK FI 0  v  1 M.DEWAR MAR
13 Aug 2018 G.LYNCH FI 0  v  1 I.CAMERON K
13 Aug 2018 C.STEIN WG 1  v  0 R.CAMERON K
 
Semi-Finals
27 Aug 2018 K.MACMILLAN WG 1  v  0 M.DEWAR MAR
27 Aug 2018 I.CAMERON K 0  v  1 C.STEIN WG
 
Final
1 Sep 2018 K.MACMILLAN WG 0  v  1 C.STEIN WG

News

Contact Competition Administrator

Enter a message bellow then click "Send" to contact the league administrator.

Click for a new code