Wemyss & District - PAIRS

Prelims
28 May 2018 J.SYME WE 0  v  1 K.MACMILLAN WG
28 May 2018 D.SMART KING 0  v  1 W.COWAN LES
28 May 2018 A.HILL WG 0  v  1 G.LYNCH FI
28 May 2018 R.CAMERON K 0  v  1 H.HUTCHISON CW
28 May 2018 B.BELL MAR 1  v  0 S.DOCTOR WG
28 May 2018 I.DRYSDALE LES 0  v  1 J.LAWSON WG
28 May 2018 S.McFARLANE MAR 0  v  1 D.LOWE LES
28 May 2018 D.COMRIE MAR 0  v  0 R.HETHERINGTON DOV
28 May 2018 B.McCALL WG 1  v  0 W.SYME FI
 
Round 1
25 Jun 2018 K.MACMILLAN WG 0  v  1 W.COWAN LES
25 Jun 2018 G.LYNCH FI 1  v  0 H.HUTCHISON CW
25 Jun 2018 B.BELL MAR 0  v  1 J.LAWSON WG
25 Jun 2018 D.LOWE LES 1  v  0 -tba-
25 Jun 2018 B.McCALL WG 1  v  0 G.YULE BAL
25 Jun 2018 BR.FLEMING BH 1  v  0 M.MOWATT DOV
25 Jun 2018 F.GULVIN WE 1  v  0 G.REILLY BH
25 Jun 2018 G.PIRRIE KING 0  v  1 BL.FLEMING BH
25 Jun 2018 D.CRAIG WG 1  v  0 C.FALCONER MAR
25 Jun 2018 P.JAMIESON KING 1  v  0 A.NESS KING
25 Jun 2018 T.CURRAN KING 1  v  0 A.BLACK FI
25 Jun 2018 P.McTAVISH MAR 0  v  1 W.LAING WG
25 Jun 2018 K.FLEMING TH 0  v  1 J.CALLAGHAN BAL
25 Jun 2018 A.MORRIS TH 1  v  0 A.MURDOCH EW
25 Jun 2018 D.McKENZIE LES 0  v  1 D.GRAHAM MH
25 Jun 2018 G.CAMPBELL LES 0  v  1 J.BRENNAN EW
 
Round 2
23 Jul 2018 W.COWAN LES 0  v  1 G.LYNCH FI
23 Jul 2018 J.LAWSON WG 0  v  1 D.LOWE LES
23 Jul 2018 B.McCALL WG 0  v  1 BR.FLEMING BH
23 Jul 2018 F.GULVIN WE 1  v  0 BL.FLEMING BH
23 Jul 2018 D.CRAIG WG 0  v  1 P.JAMIESON KING
23 Jul 2018 T.CURRAN KING 1  v  0 W.LAING WG
23 Jul 2018 J.CALLAGHAN BAL 0  v  1 A.MORRIS TH
23 Jul 2018 D.GRAHAM MH 0  v  1 J.BRENNAN EW
 
Quarter-Finals
13 Aug 2018 G.LYNCH FI 0  v  1 D.LOWE LES
13 Aug 2018 BR.FLEMING BH 1  v  0 F.GULVIN WE
13 Aug 2018 P.JAMIESON KING 1  v  0 T.CURRAN KING
13 Aug 2018 A.MORRIS TH 1  v  0 J.BRENNAN EW
 
Semi-Finals
27 Aug 2018 D.LOWE LES 1  v  0 BR.FLEMING BH
27 Aug 2018 P.JAMIESON KING 0  v  1 A.MORRIS TH
 
Final
1 Sep 2018 D.LOWE LES 1  v  0 A.MORRIS TH

News

Contact Competition Administrator

Enter a message bellow then click "Send" to contact the league administrator.

Click for a new code