Bowls Scotland District 23 - 2. B.S. Gents Pairs Championships

Prelims
23 May 2024
at Hawthorn BC
Westerton (A) 0  v  1 Hyndland (B)
23 May 2024
at Barr & Stroud BC
Milngavie (A) 26  v  16 Maryhill
23 May 2024
at Hyndland BC
Yarrow Rec (B) 21  v  8 Hawthorn (B)
23 May 2024
at Hawthorn BC
Victoria Park 6  v  21 Milngavie (B)
23 May 2024
at Yoker BC
Scotstounhill 19  v  10 St. Vincent (A)
23 May 2024
at Woodend BC
Burnbank (A) 15  v  17 Partick (A)
23 May 2024
at Hyndland BC
Woodend 7  v  19 Partick (B)
23 May 2024
at Victoria Park BC
St. Vincent (B) 14  v  19 Yoker
23 May 2024
at Woodend BC
University 0  v  1 Yarrow Rec (A)
23 May 2024
at Yoker BC
Killermont 1  v  0 Willow Bank
23 May 2024
at Victoria Park BC
Albion 15  v  11 Westerton (B)
23 May 2024
at Barr & Stroud BC
Hawthorn (A) 0  v  1 Kelvindale
 
Round 1
30 May 2024
at St. Vincent BC
Hyndland (B) 21  v  12 Milngavie (A)
30 May 2024
at Kelvindale BC
Yarrow Rec (A) 5  v  21 Milngavie (B)
30 May 2024
at Maryhill BC
Scotstounhill 13  v  20 Partick (A)
30 May 2024
at Albion BC
Partick (B) 23  v  4 Yoker
30 May 2024
at Westerton BC
Yarrow Rec (A) 21  v  12 Killermont
30 May 2024
at Partick BC
Albion 16  v  12 Kelvindale
30 May 2024
at Scotstounhill BC
Barr & Stroud (B) 12  v  21 Hyndland (A)
30 May 2024
at Willow Bank BC
Barr & Stroud (A) 17  v  16 Burnbank (B)
 
Quarter-Finals
6 Jun 2024
at Yoker BC
Hyndland (B) 16  v  17 Milngavie (B)
6 Jun 2024
at Hawthorn BC
Partick (A) 19  v  12 Partick (B)
6 Jun 2024
at Hyndland BC
Yarrow Rec (A) 22  v  10 Albion
6 Jun 2024
at Yarrow Rec BC
Hyndland (A) 22  v  12 Barr & Stroud (A)
 
Semi-Finals
13 Jun 2024
at Barr & Stroud BC
Milngavie (A) 17  v  16 Partick (A)
13 Jun 2024
at Victoria Park BC
Yarrow Rec (A) 12  v  16 Hyndland (A)
 
Final
20 Jun 2024
at Killermont BC
Milngavie (A)  v  Hyndland (A)

News

Contact Competition Administrator

Enter a message bellow then click "Send" to contact the league administrator.

Click for a new code